Pressrelease 2007-02-01

 

Dags igen för Nationella Avlusningsdagar mot huvudlöss 2-4 februari.
190.000 föräldrar deltar i kampanjen till våren.

2-4 februari arrangerar LusFri återigen Avlusningsdagar mot huvudlöss i samarbete med Skolhälsovården över hela Sverige. Tanken bakom kampanjen är att den ska vara informativ, preventiv och få föräldrar att agera genom att kamma sina barn under avlusningshelgen.

”Vårens kampanj blir ännu större än höstkampanjen då över 160.000 föräldrar deltog. Det här visar att det finns ett stort intresse både hos Skolhälsovården och föräldrar att ta tag i problemen med huvudlöss. Vi är otroligt glada att vi fått ett sånt stort gensvar och att det informationsmaterial vi tagit fram fyller en viktig kunskapslucka. Tanken bakom att vi startade kampanjen är just att vi ville hjälpa andra föräldrar” säger Natacha Wirdemark, småbarnsförälder och initiativtagare till kampanjen.

Avlusningsdagarna äger rum då alla skolor har startat, eleverna blivit ”varma i kläderna” och problemen med huvudlöss har börjat dyka upp. Under kampanjen får föräldrar information om hur viktigt det är att luskamma sina barn både för att upptäcka och behandla huvudlöss. De får också praktiska tips och råd om hur man luskammar inför själva Avlusningshelgen då skolsköterskorna uppmanar föräldrar att luskamma. Nytt för i år är den film om luskamning på hemsidan www.avlusningsdagarna.se som ger tips och råd om hur man luskammar.

Kampanjen stöds av Sveriges Skolläkarförening, Riskföreningen för Skolsköterskor och Läkemedelsverket.

”Riksföreningen för skolsköterskor vill uppmuntra till att delta i kampanjen. Informationsdelen är viktig för att få större spridning om att alla kan drabbas av löss och att kamning är en mycket viktig del av behandlingen.”

Gunilla Fagerholt, ordförande Riksföreningen för skolsköterskor

"Nationella Avlusningsdagarna är ett bra sätt att nå föräldrar med information om problemet med huvudlöss, och att lyfta upp vikten av att regelbundet luskamma barnen."

Karin Klintberg, Receptarie Medicinsk information, Läkemedelsverket

Mer information

För mer information gå in på: www.Avlusningsdagarna.se  eller skicka epost till  info@avlusningsdagarna.se

Eller kontakta Natacha Wirdemark tel. 073-5033436 alt läs mer på www.LusFri.nu eller maila till info@lusfri.nu