Pressrelease 2006-09-21

 

Årets avlusningsdagar en strålande succé med över 160.000 deltagare. Nästa nationella kampanj för att stoppa huvudlössen äger rum den 2-4 februari 2007.

 

Helgens kampanj mot huvudlöss den 15- 17 september blev en strålande succé -  över 160.000 föräldrar fick informationsmaterial om kampanjen och uppmanades att luskamma sina barn. Kampen mot huvudlössen fortsätter till våren. Helgen den 2-4 februari förväntats ännu fler skolor, förskolor, BVC och framförallt föräldrar att delta.

 

Det lusbekämpande företaget www.LusFri.nu som initierat, drivit och bekostat kampanjen Avlusningsdagarna, har nu tillsammans med skolsköterskor satt datumet för nästa nationella kampanj.  ”Det blir första helgen i februari, den 2-4 februari, i början av vårterminen. Alla barn är tillbaka från jullovet, och problemen med huvudlöss har börjat dyka upp igen” säger Natacha Wirdemark en av de två lusbekämpande mammorna bakom LusFri.

 

Kampanj som väckt stort intresse och fått starkt genomslag

Efter de första avlusningsdagarna som ägde rum 10-12 februari i år följde succedagarna 15-17 september. Under höstens avlusningdagar fick över 160.000 föräldrar information om hur viktigt det är att luskamma sina barn både för att upptäcka och behandla huvudlöss. ”Kampanjen har gjort att fler vågar prata om löss och att fler känner till att det finns fler behandlingsalternativ än de som säljs på Apoteket. Det är särskilt viktigt för de som har allergiska barn att de får information om att det faktiskt finns en produkt på den svenska marknaden som kan ta bort både löss och deras ägg utan att man behöver använda kemiska lusmedel” säger Natacha som själv har en allergisk dotter.

 

Luskammen NitFree är en världspatenterad kam i rostfritt stål som har en mikrokanal på varje enskild kamtand. Det är mikrokanalerna som ger kammen dess unika förmåga att kunna ”skära loss” lössens ägg från hårstråna. ”Blir man av med både lössen och deras ägg samtidigt, kan man bli lusfri mycket fortare än om man använder traditionella metoder där man måste vänta på att äggen ska kläckas innan man kan bli lusfri, vilket tar minst två veckor” säger Natacha.

 

Initiativet till Avlusningsdagarna togs väl emot av kommuner och skolor över hela landet, och har fått stöd av både Riskföreningen för Skolsköterskor och Sveriges Skolläkarförening.

 

”Vi startade företaget för att hjälpa andra drabbade föräldrar. Det är därför vi har bekostat hela kampanjmaterialet till Avlusningsdagarna och kämpat för att få skolor och BVC att delta. Vi är jätteglada att så många valt att kämpa med oss. Vi hoppas att ännu fler föräldrar kommer att engagera sig till våren” säger Natacha Wirdemark.

 

Vårterminens kampanj Avlusningsdagarna 2-4 februari innebär att skolsköterskor uppmanar föräldrar att luskamma sina barn under kampanjen.

 

Mer information

För mer information se www.avlusningsdagarna.se alternativt maila info@avlusningsdagarna.se

 

Eller kontakta Natacha Wirdemark tel. 073-5033436 på www.lusfri.nu eller mail: info@lusfri.nu.