Pressrelease 2006-09-01

 

Avlusningsdagarna 15-17 september - Nationell kampanj för att stoppa huvudlössen!

 

För andra gången i år utlyses en nationell avlusningshelg. Den 15-17 september kommer skolsköterskor över hela landet att uppmana över 100.000 föräldrar att luskamma sina barn. Syftet med avlusningsdagarna är att minska risken för huvudlössepidemier, få föräldrar att uppmärksamma och våga prata om huvudlöss, och förstå vikten av regelbunden luskamning.

 

Natacha Wirdemark och Marika Kurlberg, två lusbekämpande mammor, har tillsammans med skolsköterskor tagit initiativ till nationella avlusningsdagar i Sverige. Bakgrunden till initiativet är att många skolor och dagis har stora problem med huvudlöss och att kunskapen om löss är dålig bland föräldrarna. Tanken bakom kampanjen är att den ska vara informativ, preventiv och få föräldrar att agera genom att kamma sina barn under avlusningshelgen.

 

Stort intresse

De första avlusningsdagarna ägde rum redan i februari i år. Initiativet togs väl emot av skolor över hela landet. Under höstens avlusningsdagar den 15-17 september kommer skolsköterskor över hela landet uppmana över 100.000 föräldrar att delta. Avlusningsdagarna äger rum då alla skolor har startat, eleverna blivit ”varma i kläderna” och problemen med huvudlöss har börjat dyka upp. 37 hela kommuner kommer att delta, till exempel Landskrona, Bollnäs, Eskilstuna, Vaggeryd, Köping, Klippan, Storfors, Katrineholm, Värmdö, Ulricehamn, Skara och Lund (för mer information se alla deltagare längst ner i pressreleasen). Kampanjen innebär att skolsköterskor delar ut informationsmaterial om huvudlöss och kamning, sätter upp affischen om avlusningsdagarna och uppmanar föräldrar att luskamma sina barn under kampanjen.

 

”Riksföreningen för skolsköterskor vill uppmuntra till att delta i kampanjen. Informationsdelen är viktig för att få större spridning om att alla kan drabbas av löss och att kamning är en mycket viktig del av behandlingen.”

Gunilla Fagerholt, ordförande Riksföreningen för skolsköterskor

 

 

Efter dansk förebild
Lusens Dag den 31 januari var från början ett privat initiativ. Idag fem år senare backas det upp av Sundhetsstyrelsen och Statens Skadedyrlaboratorie. Problemen med löss är så stora i Danmark att regeringen har satsat över 1 miljon på lusforskning. Forskningen ska ligga till grund för en nationell strategi för att råda bukt på problemen med huvudlöss, där avlusningsdagar ses som ett viktigt led i bekämpningen av huvudlöss.  I Sverige har länge liknande initiativ efterfrågats. Kampanjen välkomnas därför bland skolsköterskor, som ser att ett gemensamt nationell agerande har större effekt för att öka kunskapen om löss och minska stora epidemier.

 

Vikten av luskamning

Syftet med avlusningsdagarna är inte bara att föräldrar ska förstå vikten av att kamma regelbundet för att upptäcka löss, utan också att de ska inse hur viktigt det är att luskamma även vid behandling av huvudlöss. I Sverige misstänker man att det finns resistenta löss. I Danmark har man redan konstaterat resistens hos löss mot de vanligaste kemiska lusmedlen Nix och Prioderm. Skadedyrlaboratoriet som utrett problemet anser i dagsläget att kamning bör förespråkas som den viktigaste metoden för behandling av huvudlöss. De menar att kamning är säker, billig och ofarlig (se http://www.dpil.dk/presse/lusrapsep2005.pdf). Att kamning kan vara 4 gånger effektivare än användning av receptfria lusmedel visar en nyligen publicerad studie i British Medical Journal (se http://bmj.bmjjournals.com/cgi/rapidpdf/bmj.38537.468623.E0v1).

 

 

Information är a och o

För att få så bra effekt som möjligt under avlusningsdagarna är det viktigt att föräldrar har tillgång till relevant information om huvudlöss och kamningsteknik. På www.avlusningsdagarna.se kan föräldrar och skolsköterskor hitta information om hur de deltar, varför kamning är så viktigt, samt tips och råd om kamningsteknik. Där kan också skolsköterskor beställa det kostnadsfria informationsmaterial som tagits fram i samband med kampanjen riktat till skolor, dagis och BVC eller ladda ner det direkt.

 

Utfall

Deltagande skolor och BVC är mycket positiva till initiativet.

 

”Jag tycker att landsomfattande avlusningsdagar är mycket bra och viktigt för att motverka lusepedimier i skolan. Luskamning är den absolut bästa metoden att bekämpa lössen och det är viktigt att gå ut med information om luskamning till alla föräldrar. Vem som helst kan drabbas, det handlar inte om hygien.”

 

Barbro Lönnkvist, Medicinskt Ledningsansvarig skolsköterska, Botkyrka kommun

 

”Att ge föräldrar god information lägger grunden till att de är observanta och undersöker barnen regelbundet utan att bli panikslagna när de hör ordet löss.”

 

Charlotte Salomonsson, Barnängens BVC

 

Deltagare

Följande hela kommuner deltar: Alingsås, Boden, Bollnäs, Botkyrka, Emmaboda, Eskilstuna, Hallsberg, Haninge, Hedemora, Herrljunga, Hofors, Kalix, Katrineholm, Klippan, Knivsta, Köping, Landskrona, Laxå, Lidingö, Lilla Edet, Luleå, Lund, Mellerud, Norrköping, Nyköping, Rättvik, Sala, Sandviken, Skara, Skurup, Storfors, Söderköping, Tranås, Tyresö, Ulricehamn, Vaggeryd, Värmdö. Kommuner med många skolor som deltar: Gävle, Göteborg, Härnösand, Höganäs, Kristianstad, Leksand, Ludvika, Malmö, Stockholm, Sundsvall, Växjö, Örnsköldsvik.

 

Mer information

För mer information se www.avlusningsdagarna.se alternativt maila info@avlusningsdagarna.se

 

Eller kontakta Natacha Wirdemark tel. 073-5033436 på www.lusfri.nu eller mail: info@lusfri.nu.